ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: YIANNISISSARIS/HCMR

Επισκόπηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς υπερασπιστές των θαλασσών μας" σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Μονάδα Εκπαίδευσης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικοί Φρουροί των Θαλασσών και αποσκοπεί στο να προάγει τον θαλάσσιο γραμματισμό. Ο Θαλάσσιος Γραμματισμός (ocean literacy) αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο στη διάδοση και συνειδητοποίηση της αναπόσπαστης και αναντικατάστατης σχέσης που έχει η ανθρωπότητα με τα υδάτινα περιβάλλοντα (ωκεανός, θάλασσες, ποτάμια, κλπ.). Ο θαλάσσιος γραμματισμός είναι απαραίτητος προκειμένου να αλλάξει η τρέχουσα εκπαιδευτική προσέγγιση των ωκεανών για ένα πιο ελκυστικό και βιώσιμο μέλλον.

ΣΤΟΧΟΙ

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της αξίας των υδάτινων οικοσυστημάτων (ωκεανών–θαλασσών) στο πλαίσιο του στόχου 14 του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Agenda 2030). Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο στόχο, επιδιώκεται η διατήρηση και η αειφόρος χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Η προσεκτική διαχείριση αυτού του σημαντικού παγκόσμιου πόρου, που είναι ο ωκεανός–θάλασσα, είναι αναγκαία συνθήκη για το αειφόρο μέλλον του πλανήτη και της ανθρωπότητας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάδειξη των γνώσεων και των αντιλήψεων που αφορούν στην κατανόηση των συνεπειών του περιβαλλοντικού ζητήματος της ρύπανσης των θαλασσών από πλαστικά απορρίμματα.

Επιπλέον, προτείνει καλές πρακτικές και την επιτακτική ανάγκη υιοθέτησής τους, με τελικό στόχο-σκοπό τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων τονίζοντας ταυτόχρονα και την αξία της κυκλικής οικονομίας. Στην κατηγορία των καλών πρακτικών ανήκουν δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης (μείωση απορριμμάτων [πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση], ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση), καθαρισμοί ακτών, δράσεις ευαισθητοποίησης κλπ.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης που αφορούν τη μαθητική κοινότητα της χώρας. Θα πραγματοποιηθούν διάφοροι διαγωνισμοί, όπως διαγωνισμός ζωγραφικής και διαγωνισμός  βίντεο  με θέματα τη ρύπανση των θαλασσών, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, όπου θα συμμετέχουν μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διοργανωθούν οι ακόλουθοι διαγωνισμοί:

  • Διοργάνωση video contest
    Διοργάνωση διαγωνισμού ολιγόλεπτων βίντεο με θεματικές «Anti-litter» («αντι-ρύπανση»), «Τα Πλαστικά στη ζωή μας» και «τα 3R: reduce, reuse, recycle», που θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς κάντε κλικ ΕΔΩ

  • Διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής
    Διοργάνωση μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής στα social media, με θέμα τη ρύπανση από τα πλαστικά. Ο διαγωνισμός θα απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς κάντε κλικ ΕΔΩ