ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: YIANNISISSARIS/HCMR

Απορρίμματα στο Θαλάσσιο Περιβάλλον

Μια σειρά από έρευνες δείχνει ότι τα πλαστικά απόβλητα συνιστούν μια πολύ σοβαρή απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον όχι μόνο λόγω της αφθονίας τους, καθώς αποτελούν συνήθως το μεγαλύτερο μέρος των θαλάσσιων απορριμμάτων, αλλά και λόγω των ιδιοτήτων τους.  Στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα πλαστικά απόβλητα συναντώνται σε πολλές  και διαφορετικές μορφές. Είτε σε αντικείμενα με σημαντικά μεγάλες διαστάσεις όπως είναι τα δίχτυα αλιείας,  είτε ως πλαστικές σακούλες, είτε ως πλαστικοί  δακτύλιοι, κομμάτια πλαστικού, πλαστικά ποτήρια, καλαμάκια κ.ά. ή ακόμα και ως μικροπλαστικά. Στο πλαστικό μπορούν να παγιδευτούν πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί όπως ψάρια, θαλάσσια θηλαστικά και θαλασσοπούλια και να οδηγηθούν ακόμα και στον θάνατο. Στο θαλάσσιο περιβάλλον, το πλαστικό διασπάται συνεχώς σε μικρότερα κομμάτια, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται τελικά μικροπλαστικά. Τα μικρότερα αυτά κομμάτια πλαστικού λαμβάνονται ως τροφή από πολλά θαλάσσια ζώα που τα καταπίνουν, με αποτέλεσμα την ασφυξία και τον θάνατο. Επιπλέον, τα πλαστικά προσελκύουν οργανικούς ρύπους που βρίσκονται στο νερό – γεγονός που οδηγεί σε βιοσυσσώρευση και σε μεταφορά τους εντός της τροφικής αλυσίδας, αν και η έκταση στην οποία συμβαίνει αυτό βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση.

Εκτιμάται ότι το 70-80% των σκουπιδιών της θάλασσας προέρχεται από χερσαίες πηγές μέσω της άμεσης απόρριψής τους στην ξηρά, σε ακτές και παραλίες, στα ποτάμια ή λόγω της διαφυγής τους από τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Οι κύριες θαλάσσιες πηγές των απορριμμάτων είναι οι ναυτιλιακές και αλιευτικές δραστηριότητες.

Παρουσιάσεις Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών
"Ο Θαλάσσιος γραμματισμός σαν εργαλείο αντιμετώπισης της πλαστικής ρύπανσης"

Θαλάσσιος γραμματισμός σαν εργαλείο αντιμετώπισης της πλαστικής ρύπανσης

Πρόγραμμα "Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς υπερασπιστές των θαλασσών μας"

Απορρίματα στο θαλάσσιο περιβάλλον

Επιπτώσεις των απορριμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον και τους οργανισμούς

Καλές Καθημερινές Πρακτικές για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά απορρίμματα