Όροι Χρήσης

 

Η χρήση της παρούσας δικτυακής πύλης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. υπόκειται στους Όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΔΠ προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης (ή απλώς «εσείς») έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της δικτυακής πύλης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης της δικτυακής πύλης και ιδίως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησία (Copyright)

Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο της δικτυακής πύλης, εκτός των επίσημων νομοθετικών ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων και των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (ενδεχομένως καλυπτόμενων από πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, παρουσιάσεις, video, αρχεία ήχου κλπ. (εφεξής Περιεχόμενο) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το Περιεχόμενο της δικτυακής πύλης.

Το Περιεχόμενο της δικτυακής πύλης διατίθεται ελεύθερα στους επισκέπτες/ χρήστες της για κάθε σύννομη χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του Περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

H δικτυακή πύλη έχει κατασκευαστεί με το framework Foundation,  γλώσσα προγραμματισμού Java και Javascript βάση δεδομένων SQL και CSS .Τα λοιπά πνευματικά έργα, καθώς και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας δικτυακής πύλης και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το Περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου της παρούσας δικτυακής πύλης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το yperaspistes-thalasson_info@hcmr.gr  .

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τρόπους τρίτων

Η δικτυακή πύλη παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτωνμέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της δικτυακής πύλης, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το οποίο δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους ούτε για τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων που ακολουθούν. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της δικτυακής πύλης αποφασίσει να επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. καθιστά διαθέσιμη την δικτυακή πύλη στους επισκέπτες/χρήστες της. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα του παρόντος κειμένου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Οι ανωτέρω Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της δικτυακής πύλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση της παρούσας δικτυακής πύλης μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στη διεύθυνση yperaspistes-thalasson_info@hcmr.gr  . Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο ουσιαστικό περιεχόμενο της δικτυακής πύλης που άπτονται νομικών ή ηθικών ζητημάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο yperaspistes-thalasson_info@hcmr.gr .

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της δικτυακής πύλης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ιστοσελίδας www.yperaspistes-thalasson.gr/el/privacy-policy

για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και στην Πολιτική μας για τα Cookies www.yperaspistes-thalasson.gr/el/cookies