ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: YIANNIS KAPAKOS/HCMR

Εκπαιδευτικό υλικό ΜΕLTEMI (MELTEMI@School, MELTEMI Stakeholders)

Το πρόγραμμα MELTEMI  (πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας InterregBalkan-Mediterranean 2014-2020) στοχεύει μέσα από μια σειρά δράσεων να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει την τοπική κοινωνία (συμπεριλαμβανομένων των σχολείων) τόσο σε πρακτικές παρακολούθησης και καταγραφής θαλάσσιων απορριμμάτων, όσο και στην εκπόνηση και υιοθέτηση πρακτικών για τη βέλτιστη διαχείρισή τους.

Κατά τη διάρκεια της δράσης MELTEMI@school MELTEMI@School δύο σχολεία ανά χώρα θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά́ στην αξιολόγηση των θαλάσσιων απορριμμάτων σε δύο ακτές της κάθε χώρας.

 https://meltemi-balkanmed.eu/meltemi-at-school