Διαγωνισμός Video

Ο διαγωνισμός ολιγόλεπτου ΒΙΝΤΕΟ με θεματικές:

  1.        «Anti-litter / Αντι-Ρύπανση»,
  2.        «Τα Πλαστικά στη ζωή μας» και
  3.        «τα 3R: reduce, reuse, recycle / μείωση, επαναχρησιμοποιήση, ανακύκλωση»

διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς υπερασπιστές των θαλασσών μας», και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο). Πρόκειται για διαγωνισμό Καλών Πρακτικών που έχει ως πυρήνα την ενίσχυση της γνώσης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά, να συνεργάζονται, να ερευνούν, να εκφράζονται, να δημιουργούν και να επικοινωνούν. Παράλληλα ενισχύεται η σύνδεση της μαθητικής κοινότητας με το κοινωνικό και επιστημονικό περιβάλλον.                

Τα δυνητικά οφέλη της συμμετοχής στον διαγωνισμό βίντεο είναι: 

  • Η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση, ο προβληματισμός και η ενεργοποίηση των μαθητών σχετικά με το σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της  ρύπανσης των θαλασσών  από πλαστικά απορρίμματα
  • Η ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και της κριτικής τους σκέψης
  • Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών
  • Η ανάδειξη της  αξίας της ανακύκλωσης και  της κυκλικής οικονομίας
  • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ; Για να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής δείτε ΕΔΩ.

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Εγγραφής & Φόρμα Συναίνεσης δείτε ΕΔΩ.

Ενημέρωση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων